ХБОТ & МС В АНГЛИЯ

 

Англия е сред страните със значителен опит в приложението на хипербарната терапия. Един от най- големите бароцентрове, намиращ се в Глазгоу, започва да функционира още през 1960 г. В него Illingworth успешно е използвал хипербарната оксигенация при лечение на отравяния с СО, нарушения на проходимостта на магистралните артериални съдове, черепно- мозъчна травма, шок и др.

В страната са постигнати сериозни успехи в практическото използване на хипербарната оксигенация за лечение на множествена склероза.

След  пилотно проучване, потвърждаващо доклада за положителния ефект на ХБО при мултиплена склероза от проведеното контролирано, двойно разбъркано клинично изследване през 1983 г., са инсталирани барокамери в 56 центъра по цялата територия на Обединеното Кралство (фиг.1). Оттогава над 12 000 пациенти са лекувани с ХБО и повече от милион индивидуални сеанси са завършени без значителни инциденти (по данни на Федерацията на Обществата за Мултиплена склероза, 1998).

                                              

Фигура 1. Разположение на центровете за лечение на мултиплена склероза с ХБТ във Великобритания

 

От Федерацията е проведено изследване на 703 пациенти в продължение на 14 години след тяхното първоначално лечение с хипербарна терапия (курс от 20 дневни сеанса по 1 час за 4 седмици). Пациентите са интервюирани и оценени незабавно преди началния курс на лечение. По- нататъшни оценки са правени веднага след началния курс, между втората и четвъртата година, между шестата и осмата и между десетата и четиринадесетата година след началния курс.

Анализите от проучването показват, че около 300 сеанса в продължение на над 10 години (около 1 сеанс за две седмици) се изискват за забавяне процеса на влошаване на пациентите, докато повече от 500 сеанса, т.е. веднъж седмично са много по- ефективни. При всички изследвани случаи е доказана необходимостта от редовно лечение за поддържане на първоначалното подобрение в състоянието на болните.

Лечението с хипербарна терапия, което е установено от Федерацията на центровете за MS, е практично и целесъобразно. След 10 и повече години 38% от 447 пациента все още се поддържат редовно с хипербарна терапия. Някои от тях така си подреждат почивните дни, че да могат да са близо до лечебния център. Други пациенти, които имат трудности с достигането на центъра, са счели за целесъобразно монтирането на едноместни барокамери в домовете си. Цената на всеки ХБО- сеанс е “същата като на едно подстригване на косата, така че облекчаването на симптомите може да се постигне за по- малко от 300 £ ($450) за година”, а самото лечение няма странични ефекти.

Федерацията на Центровете за лечение на множествена склероза управлява 36 терапевтични центъра на територията на Англия и Уелс, организира обучение за персонала, предоставя литература, информация и стандарти в областта на хипербарната медицина.

Значителен опит в прилагането на хипербарната терапия в Англия има Центърът за лечение на MS в областта Чилтърн, създаден през 1985 г.

Целта и функциите на центъра са да предоставя лечение и грижи на хората, засегнати от множествена склероза, както и помощ за техните семейства и приятели.

Центърът се посещава от болни с MS, живеещи както в обхванатата област в Чилтърн, така и извън нея. Предлаганата лечебна програма включва:

v              Хипербарна терапия

v              Рехабилитация

v              Масажи и рефлексология

v              Консултации

v              Съвети, свързани с начина на хранене

v              Предоставяне на литература и друга информация.

Предприемането на курс на лечение с ХБО в центъра се съгласува с личният лекар (GP) на пациентите.

Съществуват още редица благотворителни организации, предоставящи услуги (в това число и лечение с хипербарна оксигенация) в помощ на хората, засегнати от мултиплена склероза. Такива са например:

·                  Асоциацията на Центровете за лечение на MS в Шотландия, представляваща мрежа от 13 локални “групи за помощ” (support groups), чиято цел е да повишат качеството на живот на хората с множествена склероза и да подпомагат изследванията в тази област.

·                  Северната асоциация на Центровете за лечение на MS със седалище в Манчестър, състояща се от 10 терапевтични центъра.

Посочените центрове предлагат на своите пациенти програми за лечение и помощ, включващи някои или всички от следните услуги:

- хипербарна терапия;

- физиотерапия;

- йога;

- рефлексология и масажи;

- аромотерапия;

- плуване;

- съвети по храненето и диети и прочие дейности, насочени към поддържане и подобряване начина на живот на болните.

 


9010 Варна, бул. “Христо Смирненски” 1, МБАЛ “Св. Марина”

Тел: 052/ 322 120, Факс: 052/ 659 355

©2003-2007 Оксигена ООД