ХБОТ & ДИАБЕТНО СТЪПАЛО

 

 

През последните години захарният диабет става все по- разпространено заболяване с голяма социална значимост, както в национален, така и в световен план.

Диабетът засяга все повече хора в активна възраст и има тежки усложнения, водещи до трайна нетрудоспособност.

Едно от най- тежките усложнения на диабета е т. нар. “диабетно стъпало”. То е свързано с трудно, продължително и скъпо лечение, а при значителен брой от болните се стига до ампутация на крайника.

В стандартната терапия на диабетното стъпало се включват грижи за раните, контрол върху диабета и лечение на инфекциите. Тук хирургичното и антибиотичното лечение на диабетното стъпало може успешно да бъде допълнено с интензивна хипербарна оксигенация – терапия, при която се диша 100% кислород под повишено налягане в барокамера. Хипербарната оксигенация е ефективно средство за борба с хипоксията, отока и анаеробните инфекции, които съпътстват диабетните рани. Чрез нея може бързо да се овладеят и намалят силните исхемични болки в засегнатия крайник и дори да се предотврати ампутацията му.

Кислородът е ключов фактор при осъществяването на редица биохимични процеси, необходими за зарастването на рани по ходилото. Чрез ХБО се повишава бактерицидната способност на левкоцитите и се коригира хипоксията в хроничните незарастващи рани. Хипербарната терапия стимулира формирането на нови кръвоносни съдове и на колаген, и така спомага за по- бързо затваряне на раните. ХБО повишава количеството кислород, разтворено в плазмата, позволявайки на тъканите да достигнат високи нива на оксигенация, непостижими по друг начин.

При по-големи диабетни язви (с диаметър над 5 см) е препоръчително хипербарната оксигенация да се провежда съвместно с пластика на кожата.

По-голямата част от изследванията в световен мащаб доказват ползотворния ефект на ХБО при зарастване на диабетните язви и показват, че в резултат на хипербарната терапия значително се редуцира честотата на диабетните ампутации.

 

Хипербарната оксигенация се препоръчва като допълваща терапия при тежки, застрашаващи крайниците или живота диабетни рани, които са неподатливи на друго лечение.

 

 

 

Д-р Никола Гаевски, ортопед-травматолог

        
 

9010 Варна, бул. “Христо Смирненски” 1, МБАЛ “Св. Марина”

Тел: 052/ 322 120, Факс: 052/ 659 355

©2003-2007 Оксигена ООД